Pieksäwoodin paneelit, lauteet ja listat tehdään käsityönä vastuullisesti tuotetusta puusta.

Pieksämäen Rakennuspuu Oy:n
tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pieksäwood Oy
Vanha Jyväskyläntie 5–9
76150 PIEKSÄMÄKI

Pieksäwood Oy (myöhemmin ”Pieksäwood” tai ”me”) käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, tarjouspyynnön käsittelemiseen ja markkinointitarkoituksiin. Lisäksi käsittelemme verkkosivuvierailijoidemme tietoja analytiikkatarkoituksiin.

Meille on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä. Huomaathan, että tämä tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Pieksäwoodin rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Pieksäwood Oy
Y-tunnus 2661795-7
Vanha Jyväskyläntie 5–9
76150 PIEKSÄMÄKI
myynti@pieksawood.fi / +358 50 481 1555

Asiakasrekisteristä vastaava henkilö:
Taija Brax
taija.brax@pieksawood.fi

3. Kerätyt tiedot

Tallennamme seuraavat tiedot rekisteriin yhteyttä ottaneista, tarjouksen pyytäneistä ja tilauksen
tehneistä:

 • etu- ja sukunimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • yritysasiakkaiden edustajien kohdalla yrityksen nimi ja y-tunnus
 • postiosoite
 • muut asiakkaan antamat lisätiedot
 • tilaus- ja toimitushistoria
 • mahdollinen asiakaskommunikaatio ja reklamaatiot sekä
 • kontaktointiin liittyvät suostumukset ja kiellot

Lisäksi voimme käsitellä kaikista verkkosivustomme vierailijoista tiettyjä teknisiä tietoja, joita
voidaan joissain tilanteissa pitää henkilötietoina. Tällaisia tietoja ovat:

 • IP-osoite
 • käyttöjärjestelmä ja laitetyyppi
 • verkkosivustoltamme etsimäsi tuotteet ja
 • sivuhistoria verkkosivuston sisällä

Säilytämme asiakkaidemme henkilötietoja vain niin kauan kuin lainsäädäntö sitä vaatii tai kuin se
on tarpeellisia alla yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

4. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tietokoneellesi asennettavia tekstitiedostoja. Evästeitä käytetään muun muassa tilastotietojen keräämiseen.
Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

5. Mistä saamme henkilötiedot?

Saamme tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käsiteltävät tiedot asiakkaalta itseltään muun muassa sivuston lomakkeiden kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse,
sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tekniset analytiikkatiedot tallentuvat vierailun yhteydessä automaattisesti.

6. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tarjouspyynnön käsitteleminen, asiakassuhteen hoitaminen, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakasviestintä sekä suoramarkkinointitarkoitukset. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti Pieksäwoodin oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • sopimus silloin, kun hoidamme rekisteröidyn kanssa sopimussuhteen velvoittamat toimenpiteet
 • henkilön suostumus silloin, kun rekisteröity on antanut henkilötiedon käsittelylle suostumuksensa
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu silloin, kun kyseessä on asiakassuhteen ylläpito ennen sopimusta, työsuhde, liiketoiminnan ylläpitäminen tai sen kehittäminen Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa minä tahansa ajankohtana ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 9 kerrotun mukaisesti.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirto ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen sisällä. Siirrämme kuitenkin henkilötietoja myös myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojärjestelmien ylläpitoon ja käyttämiimme ulkomaisiin pilvipalveluihin liittyen. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

Emme luovuta henkilötietojasi Pieksäwoodin organisaation ulkopuolisille osapuolille lukuun ottamatta seuraavia tilanteita: oikeudelliset syyt (lakiin, säätelyyn tai oikeuden päätökseen
perustuvat syyt), valtuutetut palveluntarjoajat (mm. kuljetuspalvelusta vastaavat palveluntarjoajat), henkilön nimenomainen suostumus.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Noudatamme huolellisuutta rekisterin käsittelyssä ja suojaamme tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Kun säilytämme rekisteritietoja Internet-palvelimilla,
huolehdimme laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvasti. Rekisterin pitäjänä huolehdimme siitä, että käsittelemme huolellisesti tallennettuja tietoja sekä palvelimien
käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä Pieksäwoodin rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sekä muita EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia toimia, kuten henkilötietojen rajattua käsittelyä
tietyissä tilanteissa. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, ellei meillä ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tällainen syy voi esimerkiksi olla kirjanpitolaista johtuva velvollisuus säilyttää tietoa tai tarve säilyttää tilaustietoja mahdollisen takuuilmoituksen todentamiseksi. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua, pyytää hänestä tallennettujen henkilötietojen poistamista tai muita muutoksia henkilötietoihin, pyydämme lähettämän meille postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Vastaamme viestiisi EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

10. Suoramarkkinointi

Mikäli olet antanut Pieksäwoodille oikeuden ottaa sinuun yhteyttä esimerkiksi yhteydenottolomakkeella, voimme lähettää sinulle tiedotteita koskien tuotteitamme, tarjouksiamme
tai tapahtumiamme.
Voit saada meiltä markkinointia myös aiempaan asiakkuuteesi liittyen. Suoramarkkinoinnin kohdentamiseksi voimme käsitellä tilaushistoriaasi kohdentaaksemme sinulle sinua kiinnostavaa sisältöä. Voimme käsitellä myös osoitetietojasi kohdentaaksemme sinulle esimerkiksi lähialueellasi olevien alennusten tai tapahtumien markkinointia.

Suoramarkkinoinnin tehokkuuden mittaamiseksi käsittelemme myös sitä, miten ihmiset reagoivat markkinointiviestintäämme. Esimerkiksi markkinointiviestien avaamiset ja niissä olevien linkkien klikkaaminen tallentuvat asiakastietoihisi. Näin saamme tietoa siitä, mitkä viestit ja millainen sisältö asiakkaitamme kiinnostaa.

Emme kuitenkaan profiloi asiakkaitamme tai muodosta ostokäyttäytymisen perusteella asiakasprofiileja, joilla pyrittäisiin ennustamaan ostokäyttäytymistä tai luokittelemaan
asiakkaitamme sellaisella tavalla, jolla olisi vaikutuksia asiakkaan asemaan meillä. Sinulla on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin tai markkinatutkimuksiin ottamalla meihin yhteyttä kohdassa 9 esitetyllä tavalla kohdan 2 yhteystietojen mukaisesti tai käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Viimeksi päivitetty: 27.05.2024

Shopping Cart
Scroll to Top