Saunassa lämpökäsiteltyä 15x140 sts haapapaneelia

Asennusohjeet

Etusivu / Puutuotteet / Asennusohjeet

Tutustu alla oleviin lauteiden, saunapaneelien ja sisustuspaneelien asennusohjeisiimme.

Lauteiden asennus

Lauteiden rakentamisessa on muutama yleissääntö: Rungon pitää olla riittävän tukeva. Seinän ja lauteiden väliin on jätettävä tuuletusraot, jotta ilma pääsee kiertämään ja lauteet kuivuvat joka puolelta. Lauteiden jalkojen alle suosittelemme asentamaan säätöjalat. Metallisten jalkojen avulla saadaan säädettyä tolpat samaan korkoon ja estettyä kosteuden imeytyminen lattiasta tolppiin.

Mitoituksen perussäännöt: Ylälauteen korkeutta ei määritellä lattiasta vaan katosta alkaen. Alalauteen korkeus taas mitataan ylälauteen pinnasta. Ylälauteen sopiva korkeus on tavallisesti 110–115 cm katosta. Alalaude on 42–45 cm ylälauteen pinnasta. Lauteiden syvyys on tavallisesti 40–60 cm.

Kiinnityksessä on käytettävä riittävän pitkiä ja ruostumattomia ruuveja

Ensisijaisesti kiukaan palonsuojaetäisyyksien on täytyttävä, mikäli lauteet ovat palavaa materiaalia. Puukiukaissa etäisyydet ovat usein sähkökiukaita suurempia. Etäisyyttä voi pienentää suojauksilla, mutta näille jätettävä tila ja kiinnitykset on huomioitava laudesuunnittelussa. Palovaaran lisäksi puukiukaiden pintalämpötilat saattavat aiheuttaa myös tapaturmavaaran, jonka välttäminen voi vaatia kiuaskaiteen käyttöä.

Rungon rakentaminen

Käytä lauteiden rungossa mittatarkkaa puuta, esim. mitallistettu 48 x 98 mm. Lauteiden runkopuun materiaaliksi sopivat parhaiten pihkapuut; kuusi ja mänty. Huom! Tervaleppä tai haapa eivät sovellu lauteiden runkomateriaaliksi. Käytä vatupassilla ja katso, että runko on linjassa seinäpaneeleiden kanssa. Jos seinässä ei ole vahvikkeita, kiinnitä lauteiden runko seinän runkotolppiin. Kiinnityksessä on käytettävä riittävän pitkiä ruostumattomia ruuveja, ja niille on hyvä porata reiät, jotta runkopuu ei halkea. Jätä 5 millin tuuletusrako seinän puolelle kiilojen avulla. Ylälauteen sopiva korkeus on tavallisesti 110–115 cm katosta. Alalaude on 42–45 cm ylälauteen pinnasta.

Huom! Jos saunassa on palomuuri, joka on eri tasossa seinien kanssa, on suunnitteluvaiheessa otettava huomioon, miten lauteiden muoto ja rungon kiinnitys toteutetaan. Mikäli lauderunko kiinnitetään kiviseinään, se on kiinnitettävä aina ruuvitulppien avulla. Kiviseinän ja rungon väliin on myös jätettävä 5 mm tuuletusrako. Jos runkoa ei haluta kiinnittää kiviseinään, on kiviseinän viereen tehtävä omin jaloin seisova runko.

Lauteiden tekeminen  

Kun runko on valmis, voidaan aloittaa istuintasojen rakentaminen. Istuintasojen kiinnityksessä käytetään riittävän pitkiä ruostumattomia ruuveja ja huolehditaan, että lauteiden ja seinän välissä säilyvät samat tuuletusraot kuin mitä rungossakin on käytetty. Kiinnityksessä suositaan piilokiinnitystä, eli mahdollisuuksien mukaan kaikki ruuvit ruuvataan sisäpuolelta, jolloin ruuvinkantoja ei jää näkyviin. Ruuvin kannat kuumenevat saunoessa ja voivat polttaa ihoa. Muista asettaa laudelaudat niin, että parempi A-puoli jää istuinpintaan. Lauteiden etureunapuiden asennuksessa on jätettävä tuuletusrako lauteen rungon ja etureunapuun väliin esimerkiksi vesivaneripalan avulla.

Saunapaneelien asennus

Paneelit on varastoitava kuivassa paikassa auringonvalolta ja sateelta suojattuina. Muovipakettien päät kannattaa avata, jotta ilma pääsee paketin sisään. Muutama päivä ennen paneloinnin aloittamista paketit on tuotava asennuspaikkaan, jotta puun lämpötila ja kosteus tasoittuvat asennustilan mukaisiksi (huonelämpö noin 20 astetta ja ilmankosteus alle 50 %). Mikäli puuvalmiit materiaalit on tarkoitus käsitellä, käsittely suositellaan tehtäväksi ennen asennusta. Seinäpintoja asennettaessa paneelien on hyvä olla samasta valmistuserästä puun luonnollisen värivaihtelun minimoimiseksi.

Ennen paneloinnin aloitusta on varmistettava, että seinien ja katon alusrimoitukset eli koolaukset on tehty oikein. Paneelien alle on jätettävä vähintään 20 mm tuuletusrako, jotta ilma pääsee paneelin takana kiertämään. Se onnistuu kiinnittämällä runkotolppiin esimerkiksi 21 x 45 mm höylätty rima (tai vaihtoehtoisesti halkaisusirkkelillä kahteen osaan halkaistu 22 x 100 mm lauta). Koolauksen alle on asennettava aina höyrynsulku, jotta saunan kosteus ei pääse rakenteisiin. Jos seinäpaneeli asennetaan pystyyn, on koolaus tehtävä tuplana ns. ristiin, jolloin ensimmäinen kerros on pystyasennossa ja toinen koolauskerros vaaka-asennossa. Koolaus asennetaan seinään 600 mm jaolla ja kattoon 400 mm jaolla. Lisäksi kiukaan ja lauteiden kiinnitystä varten seinissä on oltava riittävät kiinnityspuut.

Paneelit kiinnitetään viimeistelynaulaimella. Naulan pituus on yleensä 45-55 mm riippuen paneelin paksuudesta. Jos naulat halutaan piiloon, paneelit voidaan naulata naaraspontin sisäpinnasta tai urospontin sisänurkan viisteestä 2-3 naulalla jokaisen koolauspuun kohdalta. Piilokiinnitys parantaa myös paneelien kestävyyttä, sillä vesi ei pääse vahingoittamaan puuta naulankantojen kohdalta.

Saunan panelointi aloitetaan katosta. Ensimmäinen paneeli asennetaan katon takaosaan. Jätä seinän ja paneelin väliin n. 15 mm liikkumisvara ja tuuletusrako. Paneeli on oikean pituinen, kun kumpaankin päähän jää 5 mm ilmarako. Paneelit naulataan kiinni koolausten kohdalta. Paneloinnin edetessä etenemä kannattaa tarkastaa mitalla sekä lähtö- että lopetusseinästä ja suoruus vatupassilla, jotta lopussa ei tule tarve tehdä kiilaavaa paneelia.

Mikäli seinien nurkkiin halutaan listat, asennetaan nurkkalistat ennen seinäpaneelien asennusta. Nurkkalista asennetaan nurkkaan paneelien taakse. Lista asennetaan niin, että yläpäähän jää parin millimetrin ilmarako. Nurkkalista naulataan kiinni molempiin seiniin, jotta lista pysyy hyvin paikallaan.

Takaseinän ensimmäistä paneelia varten jätetään katon ja paneelin väliin n. 15 mm ilmarako liikkumavaraksi ja tuuletusta varten. Takaseinän ensimmäisestä paneelista ajetaan urospontti pois, jotta yläreunasta tulee siistin näköinen. Rakotulkkia käytetään apuna ensimmäisen paneelin asennuksessa jokaisessa seinässä, jotta seinän yläpäähän jää riittävä n. 15 mm ilmarako tuulettumista ja paneelin elämistä varten. Paneelin mitoitukseen on sama ohje kuin katossa, eli paneeli on oikean mittainen, kun se on molemmista päistä 5 mm seinää lyhyempi. Jos käytetään nurkkalistoja, paneelin on loputtava 5 mm ennen nurkkalistaa, jotta paneelin ja nurkkalistan väliin ei jää kosteutta.

Paneelit kiinnitetään viimeistelynaulaimella jokaisen koolauspuun kohdalta. Panelointi etenee ylhäältä alaspäin. Seuraava paneeli asennetaan aina urospontti edellä edellisen paneelin naarasponttiin. Seinän suoruus varmistetaan vatupassilla. Asennettaessa paneeleita märkätilaan, paneeliseinän alapään tulee olla 150 mm korkeudella valmiista lattiapinnasta mitattuna. Paneelit limitetään 50 mm lattiamateriaalin ylösnoston päälle. Alimmainen paneeli kavennetaan tarvittaessa ja alereunaan ajetaan paneelin taakse viiste ”tippanokaksi”. Viistotut päät käsitellään tarkoitukseen soveltuvalla pintakäsittelyaineella. Seuraavaksi asennetaan paneelit sivuseiniin ja lopuksi etuseinään samoilla ohjeilla kuin takaseinään.

Läpivienneille porataan reiät paneelia asennettaessa. Ilmastointiputkelle reiän teko onnistuu rasiaporanterää käyttämällä. Mittaa putken keskikohta katosta ja lähimmästä seinästä. Muista ottaa mitatessa huomioon tuuletusrako kummassakin päässä. Jos reikä osuu kahteen paneeliin, laita paneelit kiinni toisiinsa ennen reiän poraamista, jotta mittaaminen ja reiän tekeminen helpottuvat. Paneeliin tehdyn reiän päälle, ilmastointiputken päähän, asennetaan kauluskappale, johon tulo- tai poistoilmaventtiili asennetaan.

Sisustuspaneelien asennus

Paneelien asennus muihin kuin kosteisiin sisätiloihin tehdään samalla tavalla kuin saunan panelointi, mutta kuivissa tiloissa riittää 5-10 mm ilmarako paneelien liikkumista ja elämistä sekä ilman kiertämistä varten. Tärkeintä on, että seinien koolaus on tehty 600 mm jaolla ja katon koolaus 400 mm jaolla.

Haapalauteet ja haapapaneelit ovat tyylikäs valinta skandinaaviseen saunaan. Valkoinen kiuas viimeistelee saunan tyylin.

Haluatko kysyä jotain laudemateriaaleista tai lauteiden asentamisesta?

Shopping Cart
Scroll to Top